Avlysning

wmoc liggande

Avlysning för de som ämnar deltaga i veteran-VM 2015.

Sprint

Karta: http://kartor.eniro.se/m/nGobJ

Tävlingsområdet är avlyst för all tränings- och tävlingsverksamhet till dess tävlingen är avgjord.

Det är tillåtet att vistas i området fram till bestämd tidpunkt på tävlingsdagen, men ej att testa (provlöpa, provgå osv.) potentiella bansträckningar. Efter denna tidpunkt gäller arrangörens vägvisning till arenan, se Tävlings-PM.

Lång

Karta: http://kartor.eniro.se/m/nfYPm

Tävlingsområdet är avlyst för all tränings- och tävlingsverksamhet till dess tävlingen är avgjord.

Undantag från avlysningen:
Alla asfalterade eller grusade vägar och ytor.
Grusade stigar/motionsspår
Badplatser
Ridbanan